Wat wordt van u verwacht?

Een stage aanbieden

Maatschappelijke stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Aan de ene kant maakt het hen maatschappelijk bewust en aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in het kader van maatschappelijke stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Denk aan sociale vaardigheden versterken, zelfvertrouwen vergroten en iets voor een ander doen zonder daar direct iets voor terug te krijgen. De maatschappelijke stage wordt meestal uitgevoerd in het tweede, derde en/of vierde leerjaar.

Wat verwachten wij van een stagebieder?

Aan u vragen wij om zorg te dragen voor het organiseren van een stageplek met leuk, leerzaam en zinvol werk voor de jongeren. Daarnaast biedt u begeleiding op de stagevloer.

Bron: www.mas4jou.nl

Wat kunnen wij (de scholen en Sigma) bieden? 

Vanuit de scholen worden de leerlingen begeleid door de stagecoördinator, deze persoon is uw contactpersoon. Zij bereiden de leerlingen voor en begeleiden de leerlingen tijdens de maatschappelijke stage bij uw organisatie. Sigma biedt ondersteuning, advies en begeleiding bij de maatschappelijke stages. Denk dan bijvoorbeeld aan het meedenken om leuke klussen te creëren, het maken van goede afspraken en adviezen over het begeleiden van deze leeftijdscategorie. 

Ervaring van...

Jeanine (17 jaar)

“Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.”

Anouk (14 jaar)

“Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.”

Kevin (16 jaar)

“Door mijn stage ben ik echt gaan inzien wat je voor andere mensen kunt betekenen. ”

Jennifer (17 jaar)

“Ik wist niet dat oudere mensen nog zo grappig en leuk waren, mijn stage bij het verzorginshuis was gaaf! De waardering en dankbaarheid die ik van de oudere mensen kreeg, die is onbetaalbaar!”

Cool filmpje

Taalcoach Evelien

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. Wilt u iemand helpen met de Nederlandse taal? Wordt dan taalcoach!