Een MaS-klus aanbieden

Klik hier om u te registreren als stagebieder en een MaS-klus aan te bieden.

Richtlijnen

Aan de stagebieders worden een aantal eisen gesteld om ervoor te zorgen dat de stage ook werkelijk een maatschappelijke stage is zoals deze wordt bedoeld door de overheid. Hieronder staan de richtlijnen verbonden aan het stageadres en de stageklus. 

 • De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers. Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan. Dit laatste wordt vooraf getoetst door de school en/of de stagemakelaar.

 • De stage moet 'zinvol' zijn zowel voor de leerling als voor de samenleving. 

 • De stage is geen beroepsgerichte stage, waarbij leerlingen competenties opdoen. Het wordt wel stage genoemd maar de klus moet gezien worden als vrijwilligerswerk. Een beroepsgerichte stage is gericht op de vaardigheden van de leerling en is bedoeld voor de leerling zelf. Bij een maatschappelijke stage staat deze persoonlijke ontwikkeling niet centraal.

 • Een leerling doet vrijwillig en zonder daar geld voor te krijgen iets voor een ander. 

 • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de leerling wordt ‘gebruikt als goedkope arbeidskracht.

Wat is een goede stageklus?

Als u nadenkt over stageklussen, dan helpen de volgende vragen u bepalen of de klus écht een maatschappelijke stage is.

 • Doet de leerling de klus voor zichzelf of voor een ander? Maatschappelijke stage doet een scholier voor een ander. Het is goed als een leerling met de maatschappelijke stage iemand helpt die dat echt nodig heeft. Denk aan zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten of asielzoekers.

 • De leerling richt zich op een extra activiteit of klus die normaal zou zijn blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat er te weinig vrijwilligers of medewerkers zijn.

 • Voor een maatschappelijke stage krijgen scholieren geen geld. Het gaat om vrijwilligerswerk.

 • De werkzaamheden moeten voldoen aan de arbo-eisen voor de jeugd.

 • De stageplek moet een veilige omgeving bieden; factoren zoals het gebruik van genotmiddelen in het bijzijn van de leerling tijdens de werkzaamheden of activiteiten is verboden.

 • Particuliere hulp bieden aan familie of naasten zonder aansluiting bij een organisatie, komt in principe niet in aanmerking voor een stage, mantelzorg is namelijk geen vrijwilligerswerk!

Bron: www.mas4jou.nl 

Ervaring van...

Jeanine (17 jaar)

“Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.”

Anouk (14 jaar)

“Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.”

Kevin (16 jaar)

“Door mijn stage ben ik echt gaan inzien wat je voor andere mensen kunt betekenen. ”

Jennifer (17 jaar)

“Ik wist niet dat oudere mensen nog zo grappig en leuk waren, mijn stage bij het verzorginshuis was gaaf! De waardering en dankbaarheid die ik van de oudere mensen kreeg, die is onbetaalbaar!”

Cool filmpje

Taalcoach Evelien

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. Wilt u iemand helpen met de Nederlandse taal? Wordt dan taalcoach!