Ouders

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage toegevoegd aan het pakket van leerlingen in het middelbaar onderwijs. Dit biedt leerlingen de kans om kennis te maken met het werken in de maatschappij. Door middel van de maatschappelijke stage, kortweg MaS. Een eerste stap om de jongere meer betrokken te maken bij de samenleving. Hij/zij leert hierdoor mede verantwoordelijk te zijn voor die samenleving en verder te kijken dan zichzelf en de school.

Hoe ziet de stage eruit?

Elke leerling die vanaf het leerjaar 2011-2012 in het middelbaar onderwijs zit is verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. Dit vrijwilligerswerk wordt gedaan in een organisatie zonder winstoogmerk, in de zogenaamde non-profit sector’. De stage moet leuk, leerzaam, zinvol en uitdagend zijn. Waar de leerling stage gaat lopen hangt vooral af van de voorkeur van de leerling. Uiteraard moet er wel rekening gehouden worden met beschikbaarheid van stageplaatsen. De maatschappelijke stage laat de leerling kennismaken met vrijwilligerswerk; de stagiair(e) krijgt geen vergoeding. De leerling wordt op de stageplaats begeleid door een begeleider vanuit de organisatie waar stage gelopen wordt.

Bron: www.mas4jou.nl

Wilt u meer weten?

Klik hier voor de folder; Maatschappelijke Stage- informatie voor Ouders. Deze folder is een uitgave van de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze is ook te bestellen via de site www.maatschappelijkestage.nl.

Ervaring van...

Jeanine (17 jaar)

“Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.”

Anouk (14 jaar)

“Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.”

Kevin (16 jaar)

“Door mijn stage ben ik echt gaan inzien wat je voor andere mensen kunt betekenen. ”

Jennifer (17 jaar)

“Ik wist niet dat oudere mensen nog zo grappig en leuk waren, mijn stage bij het verzorginshuis was gaaf! De waardering en dankbaarheid die ik van de oudere mensen kreeg, die is onbetaalbaar!”

Cool filmpje

Taalcoach Evelien

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. Wilt u iemand helpen met de Nederlandse taal? Wordt dan taalcoach!