Soorten stages

Er zijn verschillende vormen van stages.  De activiteit bepaalt welke stage-vorm het beste past. 

  • Actiedag 

Stage van één dag, waarbij leerlingen (vaak in groepsverband) een afgebakende klus uitvoeren. 

Bijvoorbeeld de boswachter helpen of op een basisschool helpen bij de organisatie van een sportdag. 

  • Blokstage/projectweek 

Stage van meerdere, aaneengesloten dagen. Bijvoorbeeld het helpen bij de voorbereiding en uitvoering van een kindervakantieweek, een evenement voor mantelzorgers of een sponsoractie van een sportclub.

  • Lintstage 

Stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen binnen een afgebakende periode. Bijvoorbeeld gedurende twee maanden elke vrijdagmiddag helpen bij de zwemles voor jongeren met een beperking of bij het trainen van jonge hockeyers. 

  • Estafettestage 

Stage waarbij een leerling een periode actief is als vrijwilliger en daarna het stokje overdraagt aan een volgende leerling. Zo is de continuïteit voor de stagebieder gewaarborgd. Bijvoorbeeld gedurende een jaar zaterdagmiddagactiviteiten bedenken en uitvoeren voor asielzoekerkinderen. Na een aantal weken draagt een groep leerlingen het stokje over aan een andere groep. Omdat de leerlingen zelf mogen kiezen uit het stage aanbod is het onzeker of er een volgende groep is. 

  • Carrouselstage 

Stage waarbij een groep leerlingen een activiteit uitvoert voor verschillende stagebieders. Bijvoorbeeld activiteiten bedenken en uitvoeren voor buurthuizen. Eén groep leerlingen geeft in een aantal buurthuizen een dansworkshop voor kinderen, een andere groep een workshop ‘mobiele telefoon voor ouderen.

  •  Vrije vorm 

Stage waarbij leerlingen de opdracht krijgen binnen een afgebakende periode (vaak een schooljaar) een bepaald aantal uur vrijwilligerswerk te doen. Leerlingen zoeken zelf één grote klus of meerdere kleine klussen om aan hun stage-uren te komen.

Bron: www.mas4jou.nl 

 

Ervaring van...

Jeanine (17 jaar)

“Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.”

Anouk (14 jaar)

“Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.”

Kevin (16 jaar)

“Door mijn stage ben ik echt gaan inzien wat je voor andere mensen kunt betekenen. ”

Jennifer (17 jaar)

“Ik wist niet dat oudere mensen nog zo grappig en leuk waren, mijn stage bij het verzorginshuis was gaaf! De waardering en dankbaarheid die ik van de oudere mensen kreeg, die is onbetaalbaar!”

Cool filmpje

Taalcoach Evelien

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. Wilt u iemand helpen met de Nederlandse taal? Wordt dan taalcoach!