Rol van de ouders

Wat kunt u betekenen

Maatschappelijke stages vormen een alleen interessant en boeiend vak, waarbij u als ouder een belangrijke rol speelt. Ten eerste kunt u helpen bij het vinden van stageplaatsen. Daarnaast bent u het eerste klankbord en heeft u een begeleidende rol. Tenslotte bent u het voorbeeld van burgerschap voor uw kind. Vanuit uw sociale netwerk (werk, buren, vrienden, kerk, verenigingen) kunt u helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats. Uw houding tegenover maatschappelijke stage is mede bepalend voor de beeldvorming van uw kind. Wanneer u enthousiast vertelt over vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage, zal uw kind dat enthousiasme overnemen en met nog meer plezier de stage volbrengen. Tijdens de maatschappelijke stage bent u de informele begeleider van uw kind. Toon interesse, stel open vragen, zorg dat u op de hoogte blijft en luister actief naar de verhalen van uw kind. Geniet mee van de successen van uw kind.

Bron: www.mas4jou.nl

Ervaring van...

Jeanine (17 jaar)

“Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.”

Anouk (14 jaar)

“Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.”

Kevin (16 jaar)

“Door mijn stage ben ik echt gaan inzien wat je voor andere mensen kunt betekenen. ”

Jennifer (17 jaar)

“Ik wist niet dat oudere mensen nog zo grappig en leuk waren, mijn stage bij het verzorginshuis was gaaf! De waardering en dankbaarheid die ik van de oudere mensen kreeg, die is onbetaalbaar!”

Cool filmpje

Taalcoach Evelien

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. Wilt u iemand helpen met de Nederlandse taal? Wordt dan taalcoach!