Organisaties

Als u in een non-profit organisatie werkt of actief bent in een vrijwilligersorganisatie kunt u overwegen om scholieren in te zetten voor bepaalde klussen. 

Wat is MaS

MaS is de afkorting die gebruikt wordt voor maatschappelijke stages.  Door een maatschappelijke stage raakt de jongere meer betrokken bij de samenleving en leert de jongere dat hij/zij mede verantwoordelijk is voor die samenleving. Verder leert hij/zij verder kijken dan zichzelf en de school door het doen van vrijwilligerswerk. Leerlingen zijn verplicht minimaal 30 uur stage lopen. Die uren kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Een combinatie van korte klussen bij verschillende organisaties is mogelijk, een intensief project ook. Of leerlingen doen gedurende een langere tijd een terugkerende taak bij een vrijwilligersorganisatie.

Bron: www.mas4you.nl 

Waarom maatschappelijke stage in uw organisatie? 

Wie in maatschappelijke stage investeert, investeert in de vrijwilliger van de toekomst. Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Tijdens de maatschappelijke stage leren jongeren (vrijwilligers) organisaties kennen en worden ze uitgedaagd om zich vrijwillig in te zetten voor hun eigen leefomgeving of die van anderen. Die bijdrage kunnen ze ook leveren in uw organisatie. 

Wat levert de maatschappelijke stage u verder op:

 • Jongeren kunnen een positiever beeld krijgen van de sector en vrijwilligerswerk. 

 • Verjonging en vernieuwing van de organisatie. 

 • U kunt beter in beeld komen bij de ouders van de leerlingen. 

 • Leerlingen kunnen kwaliteiten, kennis en vaardigheden bezitten die u als organisatie (nog) niet hebt (jongeren kunnen over het algemeen handig overweg met de computer). 

 • De organisatie wordt meer ingericht op jongeren. 

 • Jongeren kunnen nieuwe doelgroepen bereiken. 

 • Leuk voor cliënten van de organisatie. 

 • Betere contacten met andere organisaties zoals scholen, steunpunt vrijwilligerswerk, gemeente, andere maatschappelijke organisaties. 

 • Ontlasten beroepskrachten en vrijwilligers. 

 • Vrijwilligersbestand wordt uitgebreid (10% blijft hangen).

 • Verbetering van uw imago als maatschappelijk betrokken organisatie. 

 • Goodwill bij overheden en fondsen. 

 • Kansen voor profilering doordat de maatschappelijke stage interessant nieuws kan zijn voor bijvoorbeeld lokale kranten. 

Bron: www.mas4jou.nl

Wilt u meer weten?

Klik hier voor de folder; Maatschappelijke Stage-informatie voor Stagebieders. Deze folder is een uitgave van de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze is ook te bestellen via de site www.maatschappelijkestage.nl

 

Ervaring van...

Jeanine (17 jaar)

“Ik heb bewondering voor vrijwilligers die helpen in het gronddepot. Lijkt me best veel om dat naast een baan te doen.”

Anouk (14 jaar)

“Mijn stages waren geweldig! Ik heb heel erg veel geleerd.”

Kevin (16 jaar)

“Door mijn stage ben ik echt gaan inzien wat je voor andere mensen kunt betekenen. ”

Jennifer (17 jaar)

“Ik wist niet dat oudere mensen nog zo grappig en leuk waren, mijn stage bij het verzorginshuis was gaaf! De waardering en dankbaarheid die ik van de oudere mensen kreeg, die is onbetaalbaar!”

Cool filmpje

Taalcoach Evelien

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de Nederlandse taal. Wilt u iemand helpen met de Nederlandse taal? Wordt dan taalcoach!